Sidolux...i wszystko lśni!
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi

Projekty unijne

powrót

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych - 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

LAKMA STREFA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszowicach otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Działania 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH- 4.1 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R.

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności Firmy Lakma Strefa Sp. z o.o. poprzez opracowanie oraz wdrożenie do produkcji nowej "Zielonej Linii Produków" w zakresie chemii gospodarczej i profesjonalnej. (24.51.32 - 50.00)

Projekt zakłada: wprowadzenie całej linii produktów ekologicznych, wyróżnionych znakiem Stokrotki, która stanowi gwarancję:

  • ograniczenia lub zapobiegania zagrożeniom dla środowiska i zdrowia człowieka wynikającym z używania substancji niebezpiecznych
  • ograniczonego użycia substancji szkodliwych dla środowiska wodnego
  • większego stopnia biodegradacji
  • ograniczenia odpadów opakowań

Dodatkowo inwestycja będzie związana z zakupem maszyn i urządzeń do produkcji nowych wyrobów. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Nowa ekologiczna seria produktów zwiększy konkurencyjność firmy Lakma Strefa Sp. z o.o. wśród producentów chemii gospodarczej.

 

Kontakt do osoby kompetentnej do udzielania informacji nt. realizowanego projektu:
Maciej Paluch, tel. +48 32 4349 220, e-mail: maciej.paluch@lakma.com

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi

Formularz