Sidolux...i wszystko lśni!
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi

Projekty unijne

powrót

Działanie 6.1 Paszport do Eksportu

LAKMA STREFA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszowicach otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Działania 6.1 "PASZPORT DO EKSPORTU" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu "Rozwój działalności eksportowej Lakma Strefa poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu"

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności eksportowej poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, zawierającego rekomendacje w zakresie eksportowanego produktu, rynków docelowych oraz działań do realizacji. Rozwój działalności eksportowej stworzy podwaliny do stabilnego rozwoju Firmy w długim okresie realizacji.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Kontakt do osoby kompetentnej do udzielania informacji nt. realizowanego projektu:

Maciej Paluch, tel. +48 32 4349 220, e-mail: maciej.paluch@lakma.com

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi

Formularz